O nama

SKWHAT_LOGO_NOVO

Klub mladih SKWHAT

Uspjeh u naumu promoviranja urbanog načina života i veliki broj posjetitelja iz grada Siska, ali i ostalih dijelova Republike Hrvatske pokazatelj su konstantnog i kontinuiranog poboljšanja provođenja radionica, projekcija, koncerata i festivala. Iskrena želja za promoviranjem mladih umjetnika, glazbenih izvođača iz cijele regije, upornost u provođenju kvalitenog kulturnog programa namijenjog svim dobnim skupinama i tendecija prema boljem smjestila nas je u sam vrh urbanog života Hrvatske.

Briga o mladima doveli su do suradnje s Info Centrom za mlade Sisak, koji je produkt projekta PRONI Centra za socijalno podučavanje (ured Sisak), čime smo uspjeli mladima grada Siska pružiti sve potrebne informacije o svakom segmentu društvenog života. Svakodnevno druženje kroz društvene i sportske igre, tribine o štetnosti i zlouporabi droga i alkohola, čitaonice i besplatni internet pružili su mladima svkodnevne aktivnosti, socijlano podučavanje i obrazovanje i dobru zabavu.

Gotovo dovršeni plan i program za nekoliko narednih mjeseci ogledalo su naše volje, napornog rada i Vaše vjernosti te Vas i u narednom periodu očekuje velik broj koncerata, radionica, predstava, druženja i zabave.

Vidimo se!

Tko smo, što radimo i s kime surađujemo?

Koordinacija udruga mladih Siska (KUMS) je nevladina, neprofitna udruga osnovana 2005. godine kao pravni subjekt u RH. KUMS je zajednica pet (5) udruga: G.U.M.A., KIŠTRA TEAM Sisak, Kino Klub Sisak, KULT.com i LOTUS; koje djeluju u zajedničkom prostoru Klub mladih SKWHAT. Posebnu pozornost u svom radu posvećujemo mladima, uvažavajući i provodeći ideje nastale kroz proces učenja, zalaganja za ostvarivanje postignutih ciljeva te komunikacije sa ciljanom skupinom naše zajednice, kroz organizacije članice.

Koordinacija udruga mladih Siska koordinira i s time utječe na rad udruženih nevladinih organizacija, sa svrhom kvalitetnijeg umreženog rada, kako bi jedinstvenim i skupnim programom zadovoljili potrebu ciljane skupine kojoj je rad usmjeren.

Koordinacija udruga mladih Siska djeluje na prostoru RH s različitim sudionicima (udruge mladih, druge organizacije civilnog društva, lokalne, regionalne i nacionalne vlasti) koje dijele iste ili slične ciljeve usmjerene određenoj ciljanoj skupini korisnika.

Razvoj partnerstva i njegovanje suradnje prestavljaju temelj našeg rada putem kojeg se postižu zadani ciljevi.

Osnovni cilj naše organizacije je poticanje i unapređenje kvalitete života mladih te zajedničkih interesa udruženih članica, kao i poticanje udruživanja svih zainteresiranih pojedinaca i inicijativa mladih u udruge i društva.

Koordinacija udruga mladih Siska radi s mladim ljudima, organizacijama civilnog društva i vladajućim strukturama koristeći cjeloviti razvojni proces opisan ciljevima na područjima kulture, rada s mladima i razvoja politika za mlade. Ciljeve opisane statutom, Koordinacija udruga mladih Siska postiže djelatnostima:

– kreiranje i provedba zajedničkih programa, kampanja i javnih inicijativa,
– javno zagovaranje interesa i potreba mladih,
– partnerska suradnja s državom i lokalnom upravom i samoupravom,
– osposobljavanje mladih putem seminara i radionica,
– tehnička, programska i druga potpora i afirmacija lokalnih udruga,
– informativna djelatnost,
– organizacija javnih rasprava, tribina i manifestacija,
– međunarodna suradnja i razmjena mladih,
– druge djelatnosti koje obavlja u skladu sa Zakonom.

Što je to Klub mladih SKWHAT!?

Udruge Kult.com, Guma, LOTUS, Kino Klub Sisak i Kištra Team čine Koordinaciju udruga mladih Siska čiji projekt Kluba mladih ”SKWHAT“ već devet godina funkcionira u Sisku. Zahvaljujući trudu mladih volontera i članova ovih pet udruga u Sisku danas imamo prostor u kojemu možemo poticati mlade, družiti se, organizirati i sudjelovati u glazbenim događanjima, kreativno se izražavati kroz priređivanje različitih kulturnih događanja te učiti kroz provođenje edukativnih radionica.

Smješteni smo u prostoru Grada Sisak koji je veličine 950 m2, od kojih za potrebe održavanja radionica te gdje je smješten ured Koordinacije udruga mladih Siska koristimo prostorije u veličini od 50,4 m2. ”Veliku dvoranu” u veličini od 20 x 10 metara koristimo za manifestacije, koncerte, športske aktivnosti, u kojoj je namješten i ”Stage” (pozornica) veličine 10 x 5 metara.

Svi mladi i oni koji se tako osjećaju mogu nam se pridružiti i sudjelovati u stvaranju novih prijateljstava novih programa i sadržaja koji će upotpuniti kulturnu ponudu zajednice u kojoj živimo.

Klub mladih SKWHAT postoji od mjeseca lipnja 2005. godine, s time da je do sada promijenio dvije adrese i sada se nalazi na adresi Park Perivoj Viktorovac b.b. u Sisku.

U sastavu Kluba mladih SKWHAT, osim navedenih pet udruga, djeluje i PRONI Centar za socijalno podučavanje. PRONI Centar je uvelike zaslužan za pokretanje ideje i otvaranje Kluba mladih na sadašnjoj adresi još davne 2005/2006 godine, kada je kroz sustav neformalnog obrazovanja podučio volontere i članove Kluba mladih SKWHAT radu kojim se sada bave. Svoj angažman uvelike utječe na kvalitetu rada KUMS-a i samoga Kluba mladih, osiguravajuči KUMS-u potrebno zananje za upravljanjem Kluba mladih, edukacijom volontera i članova, razvijanjem novih projektnih ideja te punu organizacijsko tehničku podršku potrebnu za rad Kluba mladih. PRONI Centar u klubu mladih SKWHAT ima otvoren Info Centar za mlade Sisak što uvelike nadopunjuje program samoga Kluba te je u sastavu objekta smješten i ured PRONI Centra za socijalno podučavanje, ispostava Sisak .

Napomena:
– U prostoru Kluba SKWHAT se ne toče osvježavajuća pića
– Sukladno Članku 13. Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, u Klubu mladih SKWHAT je STROGO ZABRANJENO PUŠENJE.

 

Ciljevi koji se postižu djelovanjem u Klubu mladih SKWHAT:

• Stvaranje pozitivnog okruženja za djelovanje i jačanje uloge mladih u
društvu kroz aktivno uključivanje mladih u aktivnosti zajednice;
• Aktiviranje i uključivanje mladih u organiziranje svog slobodnog
vremena, poticanje,razvijanje kreativnosti i radnih navika;
• Popularizacija umjetnosti (glazbena, likovna, literarna, multimedijalna,
kazališna i sl.) te njezin razvoj kroz organiziranje kulturnih aktivnosti;
• Popularizacija i razvoj volonterizma.
• Razvijanje edukativnih programa sustava neformalnog školovanja.

Podciljevi:

• Okupljanje i udruživanje sisačkih pojedinaca i udruga koje rade s
mladima i za mlade u jedinstvenom i opremljenom objektu kako bi
kvalitetno i timskim radom realizirali svoje programe i projekte;
• Mogućnost samostalnog oblikovanja kulturnog života zajednice od
strane mladih;
• Stvaranje zdrave sredine za život.

Koordinacija udruga mladih Siska kao udruga definirana je statutnim odredbama registriranim u Uredu državne uprave u SMŽ, Registar udruga RH, kojom upravljaju propisana Upravna tijela:

1. SKUPŠTINA
2. UPRAVNI ODBOR
3. PREDSJEDNIŠTVO SAVEZA
4. NADZORNI ODBOR

Klub mladih SKWHAT trenutno broji više od 70 aktivnih članova i aktivista, pripadnika matičnih udruga u sastavu, koji svakim danom uveličavaju brojna događanja i nastoje učiniti nešto korisno za našu zajednicu.

Isto tako, vrlo važno je napomenuti da KUMS odlično surađuje s nekoliko udruga i ustanova za mlade, od kojih neke isto tako kao jedan vid suradnje i pomoći koriste prostor Kluba za održavanje svojih radionica, i s time isto tako uveličavaju naš raspored rada i program Kluba Skwhat.

KUMS Strateški plan rada 2014 (PDF)                     STRATEGIC PLAN 2014 (PDF)