Projekt “Iskoristi svoju kreativnost/ Use your creativity” kao temelj za razvoj ideja…

Written in croatian/english

Ove godine u razdoblju od 26. do 3 rujna u prostorijama Kluba mladih Skwhat provodili smo projekt „Iskoristi svoju kreativnost“. Projekt je proveden u okviru programa ERASMUS+ i koncipiran je kao razmjena mladih iz 6 zemalja EU. Cilj projekta bilo je okupiti mlade od 19 do 25 godina koji su ekonomsko-socijalno marginalizirani, a koji su zainteresirani kroz kreativnost i poduzetnost steći ili upotpuniti svoje vještine, koje će nakon razmjene moći koristiti za ekonomsko osamostaljivanje.

Ideja projekta bila je putem različitih kreativnih radionica i metoda, kao i metoda prodaje kreativnih proizvoda, povećati kreativne i poduzetničke kompetencije mladih, a sve u svrhu povećanja prihoda i njihove ekonomske samostalnosti. Osim aktivnog sudjelovanja u kreativnim radionicama i on-line radionice, sudionici razmjene imali su priliku upoznati povijest i kulturu grada Siska, upoznati lokalno stanovništvo te obrtništvo koje im je predstavio lokalni obrtnik Davor Lovreković iz obrta „DAR“.On-line radionica pomogla je sudionicima kod upoznavanja s osnovama prodaje i pregovaranja na društvenim mrežama. Naučila ih je osnovama marketinga i elementima prodaje licem u lice.

Konačan rezultat provedenih aktivnosti bio je vidljiv tijekom izlaganja proizvoda na manifestaciji „Kupske noći“ koja se održavala paralelno provedbi projekta. Na manifestaciji, sudionici su izložili svoje izrađene suvenire, te tehnikama direktne prodaje prodavali iste. Svu zaradu od prodaje suvenira donirali smo neposredno nakon razmjene u Crvenom križu Sisak, koji su sredstva namijenili najugroženijim skupinama.

Razmjena „Iskoristi svoju kreativnost“ donijela nam je prekrasnu suradnju s ustanovama kao što su Turistička zajednica grada Siska, Gradski muzej Sisak te Crveni križ Sisak te im ovim putem zahvaljujemo na tome i radujemo se budućim suradnjama.

Konačno, kao posljedica razmjene nastala je i brošura u čijoj kreaciji su sudjelovali sami sudionici razmjene, a cilj joj je:

  • podsjetiti sudionike i voditelje projekta – lakše podjećanje ili priprema dostupnih i sličnih radionica u svojoj lokalnoj zajednici
  • biti primjer dobre prakse – test, prikaz ili dokaz, kako razmjena mladih može biti dobar koncept sjecanja korisnih vještina/iskustva, kojima se može unaprijediti život mladih u europskoj zajednici.

“Use your creativity” is project that was realized from 26th to 3rd of September this year and took a place in Sisak, with us as a project leading organisation.  The project was implemented and financed by the ERASMUS + and was conceived as an exchange of young people from 6 countries of the EU. The aim of the project was to bring youth (19-25 years), who are economically-socially marginalized, and who are interested in creativity and have  initiative to acquire or supplement their skills, which they will be able to use after the youth exchange for their economic independence.

The idea of the project was to increase the creative and entrepreneurial competence of young people, through a variety of creative workshops and methods, as well as methods of selling creative products. In addition to their active participation in creative workshops and online workshop, participants had the opportunity to meet the history and culture of the city of Sisak, meet the locals and crafts which were presented to them by local craftsman Davor Lovreković “DAR” .The online workshop helped participants to learn the basics of sales and negotiation on social networks as well as the basics of marketing and face to face sales.

The final outcome of the activities was visible during the presentation of goods at the “Kupa night” that was held at the same time as project implementation. At the event, participants presented their souvenirs and used direct sales techniques to sell the same. All the profits from the sale of souvenirs, we donated immediately after the exchange of Red Cross Sisak, which they intended to give to  the most vulnerable groups.

Exchange “Use your creativity” brought us a beautiful collaboration with institutions such as the Tourist office of Sisak, City Museum Sisak, Red Cross Sisak and this way we want to thank them for that and we look forward to the future collaboration.

Finally, a brochure was made by participants of exchange as a result of the exchange and it has to aims:

  • to remind participants and project leaders – they can more easily remember and prepare this or similar workshops for their peers or target group in their local community
  • to be an example of good practice – test, presentation or demonstration of,  how youth exchange can serve as a good concept of gaining useful skills / experiences, which can improve the lives of young people in the European community.

Napisala/ written by: Marija Cvetković (volonterka/ volunteer)

Brošuru možete skinuti/ you can download brochure:

Engleska verzija/english version: use-your-creativity

Hrvatska verzija/croatian verison: iskoristi-svoju-kreativnost

Na žalost nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar :).

Ostavite komentar

Vaš email neće biti objavljen. Popunite polja obilježena *

Možete korisiti ove HTML tagove i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*